Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZANGSPEL. 29

PHILO.

Die met dat fraai blinkend fpeeltuig ook niet?

CHRÉMES.

Ook niet. (Ter zyde.") Kon ik 'er hem r.fkeerig van maaken!

PHILO.

Maar zeg my dan toch, welke wezens zyn het?

CHRÉMES, ter zyde. Ik moet hem, myns ondanks, misleiden.

PHILO.

Wat zegt gy?

CHRÉMES.

Zyt gy zoo begeerig.om die fchepfels te kennen?

PHILO.

Brandend.

CHRÉMES.

En , dis gy die kent, zult gy uzelven befpotten.

PHILO. Befpotten? waaröm?

c HRÉMES. Gy zyt 'er door ingenomen?

PHILO.

Betoverd!

CHRÉMES.

En gy zoudt dat blyven, welke wezens het ook zyn?

PHILO.

Maar... waaröm niet?... Zeg my flechts... Wat zyn het?

C H R É.

Sluiten