is toegevoegd aan uw favorieten.

Intree-reden en gedachtenis-reden, gehouden te Amsteldam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over 2 COR. VI. ii, 12, 13. 9?

Deeze verklaaring wordt zeer begunftigd door het verband, want dan is 'er eene vergelyking van de liefde van Paulus en zyne medearbeiders aan de eene zyde, en die van de Corinthers aan de andere zyde, waarby delaatfte tegen de eerfte gefteld zynde, wordt bevonden minder hartelyk en vuurig te zyn, dan dezelve. Vooral wordt deeze uitlegging gefterkt door de duidelyke taal, die de Apoftel voert op eene andere plaats in deezen zeiven brief, daar hy zyne liefde met deeze tedere woorden betuigd" hebbende: ik zal zeer gaarne 2 c0u de koften doen, en voor uwe zielen te kofte gegee-Xli 15ven worden; daarby voegt: hoewel ik u overvloediger beminnende, weiniger bemind worde.

Meent iemand , dat deeze verklaaring van de min vuurige liefde der Corinthers niet wel over cen te brengen zy met de betuiging die Paulus in het volgende Hoofdftuk doet van der Corintheren vuurige liefde t'hemwaards, daar hy fpreekt van hun verlangen, hun kermen, hunnen 2 Con yver voor hem; die bedenke dat hy geenszins Vil. 7* hunne liefde ontkenc, maar dat hy eene vergelykinge maakende beweert, dat hunne liefde niet geëvenredigd ware aan de zyne; en dathy daarenboven niet fpreeke van alle de Corinthers , maar van fommigen,by welken eenige verkoeling was befpeurd geworden.

Dus kunnen wy nu verftaan, hoe blydfchap met liefde gepaard en uit liefde voortgefproten, Paulus zoo vrymoedig en uitvoerig had doen G fpree-