Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A A

AMSTELS BRAAVEN.

Had ooit myn blyde Zangïïer frof * Om uittewyden in den lof, .»

Van Amftels ftrydbre Zoonen; 't Is nu de breedge vlerk te Faam Ons hunnen nooitvolroemden naam j

Jn 't goud gegrift komt toonen.

Nu ze ons volkoomen overtuigd Dat wel den Ynrbom nëedrig buigd *

En alles durft verpanden Voor Vad'ren grys in Vryheid min; Maar nimmer voor den wil en zin,

Van Neerïands dwingelanden.

ftu Hollands gröotfte en fterkfte held Daar 't de éér en roem der Vryheid gelJj

Van langverdrukte Steden j Ons fpreekende bewyzen zend Dat hy zyn Recht en pligten kend 1

Om in de fpits te treeden.

Alöifl

Sluiten