Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET

VERHEUGD

GOUD A,

OP DEN EERSTEN DAG DER VRIJHEID,

den a2sten van louwmaand»

J 7 9 5. EENE CANTATE, ten dienste van het algemeen»

DOOR EEN STADGENOOT

onder de Spreuk: NIETS ZONDER GOD.

te GOUDA, Bt AR IE VAN DER BEN. bet eerste jaar der hataafsche vrijheid.

Sluiten