Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 7 >-

DUO.

Zattgwyze : On doit fiixante mille franx. A

Thandi hoort men allerwegen vreugd,

*t Gejuich van ouderdom en jeugd,

Doet nu de lucht weêrgtflmen. (bis)

Mijn GOUDA fmaakt het zoet der rust,

Daar broederfchap gelijkheid ku»t; En vlegt de vrede palmen, (bis) B.

Zo was het eertijds niet gefield! ——

Toen 't roof en plunderziek geweld,

Den burger kwam vernielen. (bis)

Toen tweedragt, nijt, en eigebaat t

Partijzucht; en de zwarte haat, Bekroop de plunderfielen. (bis) A.

Dees dag de vrijheid toegewijd Is een welüangenaamen tijd,

Aan gulle vreugd geheiligd. (bis) Elk roem* der Franfche helden ftoetj Zij hebben, door hun ftroomend bloed

Ons voor den dwang beveiligd, (bis)

Sluiten