is toegevoegd aan uw favorieten.

De staatkundige geschiedenis van het land der aapen en keeshonden; of Het koningrijk Klipkrariko

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C231 )

„ dat zij haaren vermogenden invloed ver„ looren had , nam deeze gelegenheid a waar, om de heftigheid haars toorns „ te toonen. Zij bedreigt haaren Zoon, „ dat ze zig ten voordeele van Brittanni„ cus, in vroegeren tijde door haar be„ nadeeld, zal verklaaren. Deeze was ■» nu tusfchen de dertien en veertien „ jaaren oud, en kon, binnenkort, voor „ Nero een gedugt Mededinger worn den.

„ Toen hield Nero op met zig langer „ te bedwingen, en beftond eene aller„ fchriklijkfte misdaad. Hij liet den jon-

gen Vorst, op een gastmaal , in zijne „ tegenwoordigheid , en in die zijner „ Moeder, vergif drinken. Hij verdeel„ de de geroofde nalatenfchap des omge„ bragten aan Burrhus, Seneca, en de „ voornaamfte Hovelingen ; waarfchijn„ lijk om hun op zijne zijde te trekken, M en aan zig te verbinden. Hij verklaar„ dc, bij een openbaar Bevelfchrift, dat ^ hij, geene Broeder meer hebbeade , M alle zijne hoope op het Gemeenebest „ veftigde. Agrippina raast van toorn, „ Zij word ten paleize uitgedreeven, en „ van verraad befchuldigd, Zij verdeeP 4 „ digd