Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 239 )

A A P J F.

Hij offerde zijn driften en anderzïns wettige begeerte aan het welzijn van deri Staat op. Dus zond hij Berenice, de Dogtcr van Koning Agrippa, waarop hij fmoorlijk verliefd was , weder te rug; „ Enkel, zegt de Gefchiedenis," om zig niet gehaat te maaken in de 00gen der Romeinen, door het trouwen eener Uitheemfche.

POCOCURANTE.

De befcheidenheid voor de Onderdaanen, word thans door de Vorsften zo verre niet meer gedreeven.

PANJAGELLO.

Het blaadje is omgekeerd.

AAPJE.

Hij onderfchikte de vermaaken aan dé verpligtingen door de Regeering hem opgelegd.

POCOCURANTE.

Veelal thans het tegendeel, daar men zijhe pligten onderfchikt aan zijne genoegens en wellusten.

AAPJE.

„ De zirgt om goed te doen was de ,, heerfchende zugt van deezer Kei# zer.

PAN-

Sluiten