Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K' 21 ■>

gy myn eenigfte Vader zyt — en ik uw eem'g-e Zoon! Ach Vader! ik neem affcheid van u, — ja! mogelyk voor eeuwig ! (toen befproeide ik zyne voeten met myne traancn) Vaart wel' — Ach! — vaart dan wel myn waarde Vader tot in Eeuwigheid, — myn einde zal haast voor handen zyn ; gedenk — gedenk tog aan uw eenigst Pand! — aan uwen eenigfte Zoon Ferdinand, dieutotaan zyn einde beminnen zal. Myn Vader gebood my op te ftaan en te vertrekken, 't geen ik naauwlyks kon gehoorzaamen ; — in droefheid verzonken met de traanen op de wangen , vertrok ik van daar en begaf my naar myn kamer, daar ik ingaan de uiterfte droefheid overgaf: (uitB 3 roe-

Sluiten