Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ELSJE van HOUWENING. 9

braaffte Vorftin tot ecre zou mogen rekenen.

Opdat ik dan met het verhaal aanvangc: in het begin van de voorige Eeuw hadden, gelijk dikwerf, in ons Vaderland Burgerlijke onéénighedcn plaats, waarin veelal de fchranderfte e« doorluchtigfte verftauden raaken ingewikkeld, welker lot dan eene fchitterende zegepraal of eene duistere vernedering is. Huig de Groot, een man, welken vriend en vijand den lof nageeft van een der geleerdfte, zo niet de geleerd-, fte van zijnen tijd, ten minften die van zijn Vaderland geweest te zijn, Huig de Or°ot, Penfionaris te Rotterdam, in wiens lof wij hier niet dieper kunnen treden, geraakte in het jaar 1618, in de beroeringen dier dagen gevangen, en werdt naa eenigen tijd gevonnisd om zijn keven op het Kasteel Loeveftein, een Slot, bijkans geheel in het water, overGornichem gelegen, als Staatsgevangene te flijten ; een vonnis, waarin veele tijdgenooten, en het graotfte gedeelte der naakomelingfchap de treurige merktekenen eelier partijdige verbolgenheid mcenen te befpeuren. Naa vrij wat wederfpraak werdt de Huisvrouw van de Groot , de beroemde Ma-.

A 5 RiA

Sluiten