is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize door Dirk Denker, naar het wonderland, waterland en eenige andere landen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het WONDERLAND &c. 75

wan gemoedsneigingen fprongen zyne jagthonden en rypaard by hem op de fchaal, waar door hy de Dame opwoog. De jonge Edelman vloog, onder eene hartelyke uitfchatering van; ik heb het de Duivel haal me wel gedagt, dat ik u knippen zou; van de fchaal, en flapte met haar als'zyne gemalin blymoedig op zyde; en de Dame was ook zeer in haar fchik; geen wonder; zy was door hem tot gemaal verkreegen te hebben bezitfter van verfcheide beeften geworden.

Eene ryke weduwe van bykans veertig jaaren flapte vervolgens op de fchaal; zy was door gebrek aan verftand zoo duizelig, dat ik bevreesd was, dat zy daar af zou tuimelen; haar gelaat gaf duidelyk te kennen , dat zy nimmer fchoon geweeft was , doch om dat gebrek te vergoeden , pronkte het zelve met alle de tekens van kwaadaartigheid; door de menigte juweelen, waar mede zy behangen was, was het eenen koopman, die het waagde om zich op de andere fchaal te zetten, onmogelyk haar optewegen, niettegenftaande hy een goed pak winkelwaaren by zich had; en zoo draa had deeze het niet opgegeeven , of een Godgeleerde nam zyne plaats in, onderwyl hy de weduwe dus aanfprak; het is alleen de byzondere