Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met WONDERLAND &c. $s

feö , het welk hy zelve zeide geftookt te hebben uit bloed en zweet der burgeren s en een zeer aangenaam bitter was ; doch ik bedankte hem voor zyne vriendelyke aanbieding , genoeg hebbende aan het gezicht van dien drank.

Hy liet my zyne rariteiten zien , van welke fommige zeer raar en zeer oud waren; onder anderen toonde hy my eene fchaar , die hy zeide dezelve te zyn, met welke Delila Simfom van haair en kragt beroofd had, en verzekerde my, dat die nog dat zelve vermoogen had , want dat hy fomtyds zyne patiënten daar mede zoodaanig de nagels kortede ; dat zy, gelyk men zegt, geen vin konden verroeren. Hy was een groot liefhebber van de jagt en toonde my een net, het welk zeer kunftig en fubtiel van papier gemaakt was, en in het weik hy de boeren (a) verftrikte; Aan het hoofdeinde van

zyn

(<j) Dit ts een foort van zeer nuttige dieren, nxieU ke echter in Waterland niet veel geagt zyn, en alleen door de ryken aangefokt worden om bunnen arbeid ; terwyl zulke Jnaaken ah myn beelmeefter dezelve alleen om de huid jagen. Men geeft bun ook veeltyds den naam van Rekel , ook wel dommsrt Rekel.

F 2

Sluiten