Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*4 RËIZË NAAR

zyn ledekant ftond een beeld , het welk my deed befluiten , dat hy Roomfchgezind was , dewyl ik het in het eerft voor een Maria's beeld aan zag, maar het te deeg befchouwende, bemerkte ik , dat het veel overeenkomlt had met de Geregtigheid , zoo als die doorgaans uit. gebeeld wordt, uitgezonderd dat zy in plaats van twee fchaalen aan haare balans twee leege geldzakjes had , op welke met gouden letters geborduurd ftond ; Kooit genoeg! In de andere hand hield zy in plaats van een zwaard een groot vildersmes ; aan haar hoofd was ook eenig onderfchrid, want zy had niet alleen geen ooren , maar de blinddoek voor haare oogen was flegts een lugtig halsdoekje van zygaas, hetwelk over het gezicht was gehangen. Myn heelmeefter berigtte my dat het de patrones van de Regtsgeleerde Anatomie was.

Op eenen zekeren namiddag floeg myn vriend my voor, dien avond het fpookhuis te gaan bezigtigen : Gy zult, zei hy, naa de wonderen > welke gy hier reeds gezien hebt, niet twyffelen, of hier is alles mogelyk , fchoon doorgaans de fpokeryen loutere kindervertellingjes zyn. Ik verklaarde hem , dat het begrip van deszelfs mooglykheid my te rugge hield van in

zyn verzoek te bewilligen , dewyl ik niet belaft

Sluiten