Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(35 >

mijn weg ftaat, bang voor mij zijn, en kan ik gisfen, dat zij voor mij wijken zullen, wanneer ik ftout en trotsch er op aanftap , dan is-mijn zin volftrekt, om er midden door heen te gaan, en als dan krijg ik ook mijn zin.

Maar beginnen de jongens mij aan te grijnzen ; mij uittelarren ; in de handen te wrijven en dergelijke blijken van vegtlust meer te geeven, dan is mijn zin, om een omweg te neemen of om weder te keeren, en in dit geval krijg ik ook mijn zin.

Zomtijds, maar zeer zelden, volg ik het voorbeeld van mijn Catechizeermeefter, zal. ged.

En wat is dat?

Toen ik bij dien rechtzinnigen ma*n leerde , hield ik veel van disputceren, waartoe hij zelf mij aanzettede , want, zei hij , hier door leert men het meest, en de kerk is er al haar grootheid en glorie aan verfchuldigd, want over duizend dingen , (kleinigheeden waaraan geen verftandig man anders ooit gedagt zou hebben zijn er duizend boeken gefchreeven , en milli. oen2n ketters om verbrand , gewurgd , gehangen of verzoopen.

De disputeerziekte wortelde eindlijk zo diep bij mij in, dat ik, in zaaken, die zo klaar als de middagzon waren, altoos duifterheeden , en B 5 duS

Sluiten