is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land der willekeurigen, of De verdeedigers van Abimelech. [De reize door het Aapenland ophelderende.].

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c :3 >

BARBIER.

Zekerlijk over deeze en geene uitdrukkingen

in uw preek, over Aabelmeellicht: op die

naam althans lachte hij dikwijls.

fiOMINS.

' En wanneer zag hij zuur?

BARBIER.

Als gij den naam van dien anderen karei noemde, — va'ii, — van, — höé heet hij ook ? —L. die karei, die als een blits de werf af liep?

domino.

Meent gij Jotham?

BARBIER.

Ja! ja! Pothans, Pothans, dezelfde.

d o m i n e'. Geen Pothans, maar Jot-hani.

BARBIER.

Nu Jot-ham dan. Gij moet het mij niet kwalijk ueemen, Dominè! dat ik de Man zijn naam wat krom uitfpreek : kijk als hij een Scheerklant van mij was, dan zou ik in zijn naam niet hapesen, want weetje, die fchrijf ik allen naauwkeurig op.

d o m i n e'.

■ Dan is die Vreemdeling vast een Jofhamist, die expres in de Kerk gekomen is, om de publi-' <jue rust tc Hooren,

B A R-