Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

236* de aartsvader

menfchen , die u, toen gy hem Tchrikkelyk beledigde,gelyk ook uw broeders wel beftraf. ten, maar zich echter (als door Gods geest bezield) wyzer toonde dan dat hy zich eenige ongeoorloofde macht zou [aangetogen hebben: en wild gy dien man vergen dat hy de onfchuldigen verdoen zal, en de kinders om de mis. daad hun's vaders ftraffen ? Behalven dat een byzondere reden uw vader daar voor fchrik inboezemde ; want zoude hy dus los en roekeloos fpelen met de hoop die door 't geloof in hem woonde: vermits hy tot hier toe noitblyk gaf te weeten, 't geen Gods geest hem op zyn fterfbedde vertoonde, hoe namelyk uit juda 't beloofde Heil des werelds voort zou komen: En zou hy dan nu iets hebben kunnen doen, waarmede hy niet geweten had, of hy niet tegen God zelf ftrydende had geweest? Zyn goedertieren en heilig gemoed begeerd zulk een duure prysniet, maar wil ook aan de andere kant niet dat benjamin trekken zal, zo loopt hy geen gevaar van hem te misfen. Zyn broeder is dood zegt hy, en hy is alleen overgebleven (van rachel), zo hem een verderf ontmoettede op den weg dien gygaan moet, zoud gy myn grauwe hairen met droefheid ten grave doen nederdalen. Koe kan een vader zyn kinderen fterker vermaning doen tot gehoorzaamheid dan met hun zyn grysheid en

zyn

Sluiten