Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 25 X

te doen brengen, Zy ook, immers, is verplicht om rekenfchap van haare werkzaamheden en bevindingen te doen? Dan laaten wy voortgaan. N°. i.De post aan de bakkers betaald ,ingeyolgo de refolutie van het Bo'nd-genoodfchap, is, in eens, en voor altoos afgedaan, kan by gevolg ook niet verdubbeld worden, als niet tot de Toldy behorende-, zynde groot - ƒ 8301-13- 0

No. 2. De daggelden van 'tLid

Clarion. - - - I998- o- o No 3. idm.van'tLid du M'uüin, 1505-0,0 No. 4. idm. van'tLid Rachke. 1746-13- o

No. 5. idm van 't Lid Papo. 1700- o- o

No. 6 idm. van'tLid Matthias. 1983-13- o No. 7. idm van 'tLid Bredero. 1878- o- o No. 8. idem van Nicolaas Vink. 724-10- g No. 9. idem van Steenbergen. 302- 4- 8

No. iOjdepostyan'tDepartement

Expeditie. ' - v 1200- o- e No. 11. idem van Neratius - 2 ''6- o- o

No. 12. idem van Lamme en Clarion. - - 15000- o- o No. 13. van.ingewisfelde Asfig-

naten op de Provinciën, 3C000- o- o No.14. vanBureau onkosten. 15Ö4-U- 9

No. 15.idm. van diverfe onkoften. Ï093-16- q No. 16. idm. van de traktementen aan diverfe Mag. meesr ters enz. - • - - 5012- 1- 11 No. 17. idem van Mathias en Brederoo voor een gedeelte; want van de ƒ282,256-! 3-0 is maar /l33)404-3'4 voor fol.lybefaald volgens overgelegdereke-

B S " ning,

Sluiten