is toegevoegd aan uw favorieten.

De knorrepot en de menschenvriend; of Vrolijke wandeling, in en buiten de Bataafsche republiek. Behelzende satirique schetsen van [...] voornaame staatsmannen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 96 )

tier trouw in den duivel, en zal nooit occalie heb* ben, om er zig aan te kunnen verkoopen. Hij is geen wijsgeer, geen redenaar, geen fchreeuwer4 geen intriguant, geen amtjaager, geen ariftocraat, ——

Zeg ons liever wat hij is;

Hij is niet met al.

Wat zal hij dan in de vergadering uitrigten ? . Hooren, zien en zwijgen, en gedoodzaaktzijnde om , Ja! of, Neen! te moeten zeggen, zal , hij zodanig een Woord uitfpreeken, dat hem 't eerst op de tong komt.

Dan zal hij een /legt figuur maaken.

Hij zal zijne committenten vertegenwoordigen.

Gij hebt mij zeer wel voldaan, Hendrik!

Hendrik maakte eene diepe buiging en vertrok.

NEGENTIENDE HOOFDSTUK.

FigetiHartige vergelijking van het volk bij een kind, dat eerst op 't kinder/chool bij de matres; vervolgens bij den meester, en eindlijk bij een pro/es/or les neemt.

Maar, zei Julfert, wanneer de verffcandige en braave luiden zig, op deeze of foortgelijke wijzen , aan 't volksbeftuur ontrekken, hoe is het dan mooglijk, dat de zaaken immer in order zullen komen?

Al wat braaf en teffens verftandig is, was het

ant-