Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LIJST Oï* SPREEKWOORDEN. f

Nituwe bezems veegen fchoon. . . 49 Men moet het ijzer fmeeden,terwijl het heet is. 50 Zwijgen verantwoord veel. . . 51 7 Slegtfte rad maakt het meeste geraas. 5a Patiëntie is goed kruid, maar wast niet in

alle heven. . . 53

Die zich dood werkt wordt onder de galg be-

graaven, . - .54

Vrienden kost is haast gereed. . . 56 Depot verwijt den ketel dut hij zwart is. 57 Men hoert van verre dat de winter koud is. 58 Duuren is eene fchoone ftad. . . 59

Haastige fpoed is zelden goed. . . 60 Het geld wast mij op .kn rug niet* . ibid Het kan niet door den beugel; of, Het kan

'er niet door. . . 04

Een ledige beurs is de velligjle paspoort. 65

Die God bewaart is wel bewaard. . 67

Regt door zee. . . 70

Stille wateren hebben diepe gronden. . 73

Heoge hoornen vangen veel wind. . . 74

Elk heeft genoeg in zijn eig~en hof te wieden. 75

Het is Iwaad kersfen eten met de Groeten: zij fmijt en met de fteenon, . . . 77

Men kan geen paard, al hopende, bef aan. 78

Twaalfambachten, dertien ongelukken. 80

Met

Sluiten