is toegevoegd aan uw favorieten.

Plakkaaten, van de Provisioneele representanten van het volk van Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WAARSCHOUWINGEN, enz. 69

31. notificatie aan de Burgers en Ingezetenen, ".vanneer, waar, en door me de ontvangene Ad/ignaten zullen ingewisfeld worden; en welke fchikkingen men , zo ten opzichte van de Recieven als de Attefta* tien, lij de Adfignaten behoorende, noodig geoordeeld heeft. Gearreficerd den i$tn en Gepubliceerd den ifen Februari] 1795.

De Provifioneele Reprefentanten van het Volk van Amfterdam, notificeeren bij deezen: dat aanftaande Donderdag, zijnde den 5Maart 1795. en vervolgens alle dagen, uitgezonderd des Zondags, van 's morgens ten 10 uuren tot des nadamiddags ten 2 uuren, zal worden gevaceerd in de Kerkenraads Kamer, in de Nieuwe Kerk alhier , om , in tegenwoordigheid van een der Franfche Verificateurs, te ontvangen van de Winkeliers, Herbergiers , en Tappers binnen deeze Stad, en derzelver Jurisdictie, de Adfignaten en Permisfie-Biljetten, door hen van de Franfche Militairen , naa de Publicatie van de Provifioneele Reprefentanten van het Volk van Holland, in dato den 2 Februarij, laatsüeden, ontvangen,voor zodanige noodwendigheden,als in gemelde Publicatie in 't breede zijn vermeld.

En zal een ieder gehouden zijn, bij zijne Adfignaten en Permisfie.Biljetten, over te geeven E 3 een