is toegevoegd aan uw favorieten.

Plakkaaten, van de Provisioneele representanten van het volk van Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

222 BLADWIJZER.

5. bekendmaak ing van de Algemeene Collecte, welke, wegens de ftrenge. koude, den 17P™ Januari] 1795, ten behoeve 'van alle Gezindien, gedaan zal worden. Gearrefteerd den 24/fc» Januari] 1795. " •. bladz. 6.

6. order om de geinquartier de en gelogeerde Vreemdelingen , bij het Committé van algemeene veiligheid op te geeven. Den 24/fc» Janaar ij 1795. • • '7-

7. waarschou wi NC, dat de ColleBive middelen, provifioneel, overeenkomstig de Wetten en Ordonnantiën, moeten opgebragt worden. Gear-

. refteerd en. Gepubliceerd den 26P» Januari] 1795 - • • ' ' •• 8'

8. resolutie, dat de Leden van den Kerkenraad der Hervormden, zo bij de Uiederduitfiche als Engelfche en Waalfche Gemeenten., bij eene nieuwe

.. verkiezing, bij voorkeur, uit Leden van den Jaare 1787, verkozen zullen worden, mids zich dezelve daar toe vooraf aanmelden. Gearrefteerd en Gepubliceerd den 2.6P» Januari] 1795» • IO-

9. publicatie tegen de verregaande Bedelarijen, langs de optnbaare Straaten. en Wegen. Gearrefteerd en Gepubliceerd den aóft™ Jauuarij 1795. ..... 11.

10. proclamatie wegens de aanfteUing der bijtonden Committds. Pen zófr» Januari] 17%. 1 a.

11.