Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3* }

veelvuldigheid, hier nier melden, daar toch uit het reeds gezegde genoegzaam optemaken' is, dat wij vele belangrijke zaken, ter bevoordering der ware belangen van Rhijnlands Iugelanden , ter uitvoer gebragd hebben. — Wij hebben, wel is waar, gene nieuwe kostbare en (mag men zeggen) onbezonnen projecten , waar bij het particuliere voordeel vaa zommigen, meer dan het nut en voordeel voor' Rhijnlands Ingelanden in 't oog gehouden wordt, te voorfchijn gebragd, en vermenen hier door aan onzen plicht beantwoordden het ware belang van Rhijnlands Ingelanden betracht te hebben.

In de tweede plaats moeten wij nu meldingtf maken van het gene ter vermeerdering en verbetering van het finandeele, boven dit alles door ons gedaan is, waar omtrent in aanmerking komt.

i°. De vereffening der pretenfie van Rhijnland ten lasten der Stad Leyden. Deze fchuld, gefproten uit verteringen van verfcheide Franfche Commandanten, in 1795, welke in 't Gemenelandshuis binnen Leyden geinkwartierd waren, en waar van de kosten bij het Rapport van 18. November 1785. opgegeven worden

ter

Sluiten