Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 37 )

er mij minder over uitgelaten, maar nu dagt mij die van te veel belang voor mij te zijn. Wat zou men eld-rs van mij denken, indien ik niet van mijnen kant ook eens wat nader openinge gaf, van het geen, ter * ware beoordeling van mijn zaak, dient te worden waargenomen. .

Midlerwijl zegt mogelijk iemand wel waaromniet de preek aan 't'licht gebragt, dan kon ieder een dezelve lezen ? Schoon ik wel het voornaamite nebbe heb ik er echter geen volkomen affchrift van; en Vchoon ik meende, die preek mijn eigendom te zijn, en daarom ook verzogte, dat dezelve mogte .wederhebben; heeft echter de Regering dit anders begrepen gelijk ons leert, dit ongetekend mij gezonden ExtraSt uit het Refolutieboek der Stad Groningen. Lunae den a Junü i 7 S 8. Door den EE Heer Praefiderendcn Burgemr. Quintus siinde voorgedragen, dat de Heer de Blau, bij zijn Ed. wis geweest, en onder anderen van _ zijn Ed. begeerd rrdde de preek, door hem op den jongstleden biddag gehouden, en op requifitie van den Raad overgegeven, fe ru- te mogen hebben, hebben de H. Heeren Burgemeeltëren en Raad na gehoudene deliberatie verdaan, dat de gezeide preek in 's Praetidents pulpitum zal worden opgeiloten en bewaard. ^

Zegt deze Refolutie dat ik onder anderen de preek begeerd had; ik weet niet, dat iet anders begeerd; heb, dan te mogen weten, of ook die woorden inr de Refolutie van den 29 Mei, dat ik noch geobtemper eer d en voldaan had, noch mij dieswegen aanHun^ Ed. Mog. geaddresfeerd, behelsden, dat ik mij niet . flegts tot het doen van het Declaratoir had konnen, aanbieden in dien tusfchen tijd, maar ook weieenig C 3 ■ an*

Sluiten