Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PUBLICATIE der Staat en Generaal, wegens het leveren van eenige benodigdheden, tot onderhoud en kleeding der fransche troepen in Nederland. . Gearrejieerd den 27. Januarij 1795.

r>

-L/ S. staaten generaal der tereshiode

Nederlanden. Allen den geenen, die deezen zullen zien of hooren leezen, Salut: doen te weeïen: Dat de Reprasfentanten der Franfche Natie, zich tegenwoordig hier te Lande bevindende, aan Ons hebben te kennen gegeeven, dat het noodzaakelijk zoude zijn dat ten fpoedigften verzorgd wierden eenige Benodigdheden tot onderhoud en kleeéing der Franfche Troepes vereischt, beftaande dezelve in

Tweemaal honderd duizend Quintaalen Koorn. Vijf millioenen Rations Hooi, a vijftien pond. Tweemaal honderd duizend Rations Strooi, a tien pond.

Vijf millioenen Scheepels Haver, a. tien pond ieder, •alle Marks Gewigt.

Honderd en vijftig duizend paar Schoenen.

Twintig duizend paar Laarfen.

Twintig duizend Lakenfche Rokkea en Vesten.

Veertig duizend gebreide Broeken.

Honderd en vijftig duizend Pantalons van Grof Linnen of Tijk.

TweemaaT honderd duizend Hembden.

Vijf-

Sluiten