Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 8 >

en alle andere Jufticieren en Officieren van dezelve Landen, deeze Onze Publicatie van {tonden aan alomnie te doen verkondigen, publiceeren en affigeeren in alle Plaatfen daar zulks noodig wezen zal, en men gewoon is zoodanige Publicatie en affixie te doem

Aldus gedaan en gearrefteerd ter Vergadering van hooggemelde Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, in den Hage den 17. April 1795- Het eerfte Jaar der Bataaffcne Vrijheid.

Was geparapheérd,

B. MATHIAS POUS, vt. Onder ftond,

Ter ordonnantie van dezelve Geteekend,

W. QÜARLES.

Z-iinde op het fpatium gedrukt het Cachet van haar hoog Mogenden op een rooden Ouwsl, overdekt met een papieren Ruite.

Sluiten