Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V R IJ H E I D, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP,

PUBLICATIE, bij -welke de, Municipaliteitcn gelast "worden, om het ongemunt goud en ;ilvf,r, in de gepermitteerde Banken van Leeninge gei laatst zijnde, na verloop van een maand n.i de afkondiging der Publicatie van 16. Maart l. I., in naam der Eigenaar en van het zelve"-, ten behoeve van ""sLands Finantien op te brengen. Gearrefïeerd den 2. Meij 1795. Het eer (ie Jaar der Bataaffche Vrijheid.

D e provisioneels representanten van

het volk van holland, allen den geenen digi deeze zullen zien of hooren leezen, Heil en Broe-» derfchap! doen te weeten;

Dat, naardien bij onze Publicatie in dato den a<5. Maart laatstleeden, Art. 1., de termijn, binnen welken ieder Ingezeten deezer Provintie verpligt verklaard is zijn ongemunt Goud en Zilver, ten behoeve van

'sLands

Sluiten