Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No iè. '

VRIJHEID, GELIJKHEIÖ, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE , hehelzends eene nadere bepaal ing om* trend den omloop der rec e p i s s en . Gearrefteerd detï

5. Meij 1795- Het eerAé Jaar der Bataaffche Vrijheid.

De provisioneels representanten vam1 Het volk van holland, allen den geenen dié deeze zullen zien of hooren leezen, Heil en BroedeiTchap ! doen te weeten :

Dat door verfcheiden Municipaliteiten ter onzer kennisfe gebragt zijn een menigte van bezwaaren, door veele en verfchillende foorten van Ingezetenen, téged den omloop der Recepisfen, gefprooten uit de inwisfeling der Franfche AsGgnaaten, ingevolge onze Publicatie van 1. Februarij laatstleeden, voorgedraagen, in* gevolge de Vrijheid, daar toe door ons verleend in het VIII. Art. onzer Publicatie van den 30. Maar*: daaraan volgende:

Dat deeze bezwaaren, door ons ih eruftige overwee* ging genomen zijnde, gebleeken zijn van dien aart té

Sluiten