Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< s >

En op dat niemand hiervan èéoige ignorantie prjetendeere, zal deeze alomme worden gepubliceerd en geaffigeerd, ter pïaatfe waar men gewoon is publicatie en afrïxie re doen.

Gedaan in den Hage, onder het klein Zegel van den Lande den 7. Meij t795. Het eerfte Jaar der BataaffcHe Vnjüeid.

P. GEVERS, vt.

Ter ordonnantie van de Provifioneele Repra?fehtanten van het Volk van Holland.

C. SCHEFFER.

Sluiten