Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 40.

VRIJHEID, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP.

I3e provisioneele representanten van het volk van holland, allen den geenen die deeze zullen zien of hooren leezen , Heil en Broederfchap ! doen te weeten:

Dat wij in ervaaringe zijn gekomen, dat binnen deeze Provintie rouleeren valfche nagedrukte Recepis- ( fen, den uiterlijken fchijn hebbende, als of dezelve behoorden tot de laatfte Negotiatie van het voorig Beftuur, op den 19- November 1794. geürrefteerd, waar bij diergelijke Recepisfen zijn geïntroduceerd, om gangbaar te zijn na primo Januari] i795-> en °P 'sLands Comptoiren tot betaaling van verfcheiden daar bij genoemde Lasten aangenomen te worden; — dat hoe zeer dezelven aan zoodanige, op het eerfte gezicht reeds in het oog loopei.de defeften laboreereu, dat niemand, die maar de minfte' oplettendheid gebruikt, gevaar loopt om met dezelven bedroogen te worden ^ wij echter gemeend hebben , bedacht te moeten zijn op

een

PUBLICATIE, wegens de valfche recepissen, uit de laatfte Negotiatie van het voorig Beftuur. Geürrefteerd den 20. Mei) 1795- Het eerfte Jaar der Bataaffche Vrijheid.

Sluiten