Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 4a.

VRIJHEID, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE, bij welks den uitvoer van graanen naar buiten deeze Pr ey int ie verboden wordt. Gedrreftserd den 29. Meij 1795. Het eer/Ie Jaar der Bataaffche Vrijheid.

J Jv provisioneels representanten van

het volk van holland, allen den geen en diö deeze zullen zien of hooren ieezen, Heil en Broederfchap! doen te weeten: _

Dat uit hoofde van de fchaarsheid van Graanen iri het algemeen, zoo hier te Lande, als in andore Landftreeken, en het gedaane verbod van uitvoer int die Plaatfen, van waar men te vooren grooten toevoer pleeg tc bekomen, en daar en boven de zeer hooge Markten in andere LanJ.en alwaar de toevoey nog' Vrij is5 _ -Wij het noodig geoordeeld hebben, boven onze bereids genomen mefures, andere micUelen daaf te ftellen, waar door onze Markten op een meer overvloedige wijze van de noodzaakelijkfte Behoeften des Levens zouden kunnen worden voorzien, en grootef fchaarsheid voorgekomen.

Dat wij ten dien einde, nït daar op ingenomen te hebben de confidcratien en het advis van onze Committés van Algemeen Welzijn, Koophandel en Zeevaart, en van dat toe de Vivres en Noodwendighe' den,

Sluiten