Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. LIIÏ.

GELIJKHEID, VRIJHEID. BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE van het uitvoerend

bewind der bataafsche republiek,

wegens de verdeeling van de

bataaesche republiek, in departementen en ringen; ingevolge het 5. Articul der Staatsregeling. Ge'drrejleerd den 17. November 1798. Het vierde Jaar der Ba~ taaffche Vrijheid.

oerknd bewind der bataaf»

sghe republiek, doet te weeten:

Dat 'net Vertegenwoordigend Lighaam, op de wijze bij de Staatsregeling vastgefteld, overwoogen hebbende, de verpligting bij het 7. Art. der Staatsregeling op het zelve gelegd, tot het regelen der bijzondere Departementen en Ringen, waar in de Republiek bij het 3. en5. Art. is verdeeld, en het bepaalen der Hoofdplaatfeni der onderfcheiden Ringen, beflooten en verordend heeft: ~, dat het Grondgebied der Bataafïche Republiek i, verdeeld zal zijn op de volgende wijze

HET

Sluiten