Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N* LX IV.

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE van het uitvoerend bewind der bataafsche

republiek, tot interpretatie en akeratie der Publicatie van 5. O&ober /. /. wegens de v&rnietiging der gtl* dün. Gearrefteerd den 24. Becem- ^ her 7798 Het vierde Jaar der Ba~ taaffche Vrijheid,

Hit uitvoerend bewind der bataafsche kepubukk, doet te weecen:

Dat het Vertegenwoordigend Lighaam, op de wij* ze bij de Staatsregeling vastgefteld , overwoogen hebbende: dar alle Ingezetenen die eenige Neering, Ambacht of Kostwinning, waaiömtrend Placaaten, Ordonnantiën of Keuren, tot de goede Politie betrekking hebbende , voorhanden zijn, van nu voortaan , het zij voor hunne eigeu reekening of profijt, het zij als Knechts of Werkgasten zouden willen exerceeren, daarom niet behooren te worden verhinderd, mids dö verëischte zorge worde gedraagcn , dat zij zich tot dac einde bevoorens bij het Plaatstijk Beffuur, al? mede bij de provifioneele Commisfarisfen , ingevobe de voorfchreeven Publicatie aangefteld , bekend maaken , en zich refpective'ijk aan de gemelde als nog fnbfifteerende Wetten onderwerpen:

Overweegende, dat de ontbinding der geweezen Gildens, Broederfchappen en Corporatiën, midsgaders de provifioneele maatregelen dienaangaande bij de evengedachte Publicatie geftatuëerd, geenzins ten gevolge

kou-

Sluiten