Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N» LXXXVII.

G EI IJ TC H E ID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

NOTIFICATIE van het oeparte-

jwentaal bestuur van texel, We-'

gens de Organifatie van hetzelve. Gearrefteerd den 4. April J799*' Het vijfde Jaar der Bataaffchê Vrijheid»

H KT DEPARTEMENTAAL BESTUUR. VAN texet,, aan

alle In- en Opgëzetenen van hetzelve Departement, doet te wetten:

Dat wij, ingevolge de Acte van Staatsregeling, dcor het BaraafTche Volk den 93, April 1798. aangenomen , door Uiieden tot Beftuurders van het vijfde Departement der Bataaffchê Republiek, van Texel genaamd, verkooren, op den 30. Maart laatstlesden , door den Burger Sahmott Bos, Commisfaris van het Uitvoerend Bewind der Bataaffchê Republiek bij die Departement, in naam van het Bataaffchê Volk, alhier te Alkmaar zijn geinftaUeerd, en ons hebben ge«rganifeerd», Rae

Sluiten