Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K°. XCVII.

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE van het uitvoe-

ren d bewind der bataafs ch ï

republiek, behelzende de verdeeJing der Bataaffche Republiek in grondvergadèringkn en districten, gefchikt tot de algemeens Verkiezingen en Werkzaamheden des Volh» Ge ar re ft eer d den i4> Meij 1799. Het vijfde Jaar der Bataaffche Vrijheid.

H bt uitvoerend bewind der bataat-

schk rkpublikk, doet te weeten":

Dat het Vertegenwoordigend Lichaam, op de wijze bif de Staatsregeling vastgefteld, overwoogen hebbendé de verpligting, bij het 6. Art. der Staatsregeling, op hetzelve gelegd, om, behalven de bepaaling der verfchillende Departementaal Omtrekken , Ringen en Gemeentens, in ieder Departement der Ba-aaffche Republiek en der Hoofdplaatfen in de onderfcheiden Ringen, — de Republiek te verdeden ïn Grondvergaderingen er. Diftriften, tot de Algemeene Verkiezingen en Werkzaamheden des Volks gefchikt, beflooten en verorden 1 heeft, dat de Grondvergaderingen en Diltnften, gefhikij tot de Algemeene Verkiezingen en Werkzaamheden des Volks, zullen zijn afgedeeld, en de Diftnds Vergaderingen gehouden worden, ^00 als op de volgende Tabellen is vermeld:

HET

Sluiten