Publicatie van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek, behelzende de verdeeling der Bataafsche Republiek in grondvergaderingen en districten [...]. Geärresteerd den 14. meij 1799

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar