Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. CXXII.

GEI-UK HE ID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

NOTIFICATIE van het departementaal bestuur van texel, degens het verleggen van •derzelver residentie naar Haarlem. Gearrefteerd den 30. Ju.

' gustm 1799- Het viïfde 3aar dtr Bataaffche Vrijheid.

Hl-t departemïktaal bestuur van texel , ^

alle de Ingezetenen van hetzelve Departement, Heil en Broederfchap! doet te weeten:

Dat hetzelve, uit hoofde der tijdsomftandigheden, oirbaat geoordeeld hebbende, deszelfs ReQdentie van Alkmaar naar Haarlem te verplaatfen , ten einde hunne werkzaamheden onverhinderd te kunnen voordzetten, noodig geoordeeld heeft, zulks ter kennisfe hunner In- en Opgezetenen te moeten brengen, ten einde zoodaanigen hunner, als welken zich aan benei» ve het zij in perfoon, of bij adresle zouden wille» adderen, zich hier naar zouden kunnen reguleeren.

* Effl

Sluiten