Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. CXC.

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

PUB LICATIE van het uitvoerend bewind der bataaf-

sche republiek, behelzende de Verdeeling van ds Departementen en Ringen der Bataaffche Republiek inverfchillende gemeenten. Ge'drrefleerd den 9. Junij 1800. Het zesde Jaar der Bataaffche Vrijheid.

H et uitvoerend bewind der bataaf"

sche republiek, doet te weeten:

Dat het Vertegenwoordigend Lighaam, op de'wijze, bij de Staatsregeling voorgefchreeven, overwoo* gen hebbende:

Dat het 5. Artikel derzeive Staatsregeling gebiedt, dat elke Ring in verfchillende Gemeenten moet worden verdeeld, en het 7. Artikel daaromtrend nader aan het Vertegenwoordigend Lighaam, het regelen der bijzondere bepaalingen van de verfchillende Departe» menten en Ringen overlaat;

Befiooten en verordend heeft, vast te Hellen de na«

volgenae

FER-

Sluiten