Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. CLXXVIII.

Q E L IJ K H E I D, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIË van het uitvoe-

RENfl bewind DER bataaf*

sche republi ek, W Prolongatie der Heffing van een half percent, ten behoeve van den levantschen handel, boven het Landsrecht, op alle goederen uit de Levant aangevoerd wordende. Gearrefteerd, den 2.7. Maart 1800. Het zesda Jaar der Bataaffche Vrijheid.

Het uitvoerend bewind der bataat.

sche republiek, doet te weeten:

Dat het Vertegenwoordigend Lighaam, op de wijze, bij de Staatsregeling voorgefchreeven, overwoogen hebbende:

Dat het, bij eene eventuèele verandering van net Tarifder inkomende en uitgaande Rechten, overeenkomftig de goede orde en geregelde adminiftratie zal zijn dat, naar bevind der noodzaaklijkheid eener heffing op de inkomende Levantfche Goederen, de afzonderlijke heffing van een half ten honderd, dus lange door de directie van den Levantfchen Handel deswegens gedaan, kome te cesfeeren, en 'sLands recht zoo veel noodig worde verhoogd;

Doch dat zulks, aangezien tot nu het gemeld larif geene alteratie heeft ondergaan, thands niet kan poch behoort te gefchieden;

Beflooten en verordend heeft:

De voorfz. heffing van een half ten honderd, ten behoeve der gemelde Directie, alsnog te prolongeeren, gelijk bij de voormaalige Staaten Generaal, bij

Sluiten