Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N*. CLXXXVIII.

G E L IJ K H E I D, V R IJ H E I D, BROEDERSCHAP.

PUB LICATIE van het uitvoeï

R EN D BEWIND DER BATAAF»

sche republiek^ verbiedende het havenen , wasfehen, ophoogen of overpakken, hier te Lande, van vreemde haring; als mede het kaaken enz. van Zuider - Zeefche haring enz. Ge'drrefteerd den 30. Mei 1800. Het, zesde Jaar der Bataaffche Vrijheid.

X~ÏeT uitvoerend bewind der bataaf.

sche republiek, doet te weeten:

Dat het Vertegenwoordigend Lighaam, op de wij-, ze, bij de Staatsregeling voorgefchreeven, overwoogen hebbende:

Dat de Haring, in de Zuider-Zee gevangen, niet zoodanig kan worden behandeld, dat dezelve die fmaak kan hebben als de Noord - Zeefche Haring, en ook niet kan ingepakt of gepekeld worden zoo zulks be« hoort te gefchieden;

Pa*

Sluiten