Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N». CCXVIII.

GELIJKHEID, V R IJ H E I D, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE van het uitvoerend bewind der. ba* taafsche republiek, houdende

Interpretatie van het 15. Artikel der Publicatie van 1.Maart 1759. wegens

den transitoiren doorvoer

yan Goederen» Gearrejleerd den 53. December 1800. Het zesde Jaar der Bataaffehe Vrijheid,

I~ÏsT üitvorhend BEWIND DER bataaï-

schE republiek, doet te weeten:

Dat het Vertegenwoordigend Lignaam, op de wijze , bij ■ de Staatsregeling voorgefchreeven , overwoogen hebbende : ,

Dat er eenige dubiteit zijnde ontftaan, over de waare meer-ing en zin van het 15. Articul der Publicatie van den i. Maart 1799., ten opzichte van de Tranütoire Rechten op den doorvoer van Goederen, het bataaffehe Grondgebied passerende, hec de pligt is van hec Vertegenwoordigend Lighaaaa, door eene nadere interpretatie, daaraan te geracet te komen, en alle onzekerheid dienaangaande weg te

neemen• •■ ^ j v r

ijeflooten en verordend heeft: t Voor zoo veel des noods, bij interpretatie van het gemelde 15. Art, der voorfz. Publicatie van den u Laait 1799., te verklaaten, dat bij het gwdachte Ar-

Sluiten