Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. CXCVilL

GELIJKHEID, V R IJ H E I D, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE van het uityoe^

re nd bewind der bataaf,

sche republiek, altereerende het 26. Art* van de Ordonnantie op het gemaal , den 15. Mei 1790. gedrre/leerd, betrekkelijk het verbod voor Broodbakkers, enz-, om» trend het maaien van Mesting of Ilondenbrood, enz. Gedrrefleerd den 25. Julij 1800. Het zesde Jaar der Bataaffche Vrijheid* l

Het uitvoerend bewind der bataat» sche republiek, doet te weecen:

Dat het Vertegenwoordigend Lighaam , op de wijze, bij de Staatsregeling voorgefchreeven, gedelibereerd hebbende over het daarftellen van eiïicacieufe rnaitregelen, tot weering van fraudes van 's Lands lrapolïtiën op de Gemeene Middelen van Confumrie, bijzonder van de Impofitiën op het Gemaal, in het voorma.ilig Gewest Holland, Beflooten en verordend heeft: het 16. Articul, der vigeerende Ordonnantie op hit Gemaal, den 15. Mei 1790., door de toenmaalige Staaten van Holland gea refteerd, voor zoo veel het eerfte gedeelte van dat Articul betreft, in deezer voege te altefeeren:

fa Gee-

5

Sluiten