Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 9 >

(Hier moeten 71. Nommers gedrukt worden in de Formulieren, die naderhand aan de Rings Vergaderingen zullen worden bezorgd.) ■ En dat dus door de volflrekte meerderheid der Grondvergaderingen van deezen Ring was benoemd tot Lid in het Departementaal Beftuur, de Burger

woonende te .....

(of indien er geen volflrekte meerderheid van Grondvergaderingen voor de verkiezing is.) dat . . • Grondvergaderingen den Burger ...

. Grondvergaderingen den Burger . .' * . . . en . . . Grondvergaderingen den Burger benoemd hebbende, deeze drie

Burgers op het drietal behooren gebragt te worden, (of, als er geen drie Perfoonen door meer dan eene Grondvergadering benGemd zijn.) zijn, als de meeste Stemmen hebbende, een, twee of drie (als boven bij naamen te noemen) Burgers op het drietal geplaatst, terwijl het drietal met Stemming, bij beflooten Brief jens, verder is aangevuld

met de Burgers en . . , .

waarna de Kiezers ... en . . . als door de andere Kiezers op het drietal geplaatst zijnde, zich buiten de Vergadering hebben begeeven; en toen overgegaan zijnde tot de verkiezing uit het aizoo gemaakte drieral, is bij opneeminge der Stemmen bevonden, dat benoemd waren de Burgers . . . . . met .... Stemmen,

(Alle de benoemden hier op te geeven. )

en dat de Burger bij volflrekte meer»

derheid, tot Lid vau het Departementaal Beftuur van ...... was verkoozen.

(of)

en dat er geen volflrekte meerderheid was; waarop, nadat de Stembrief jens behoorlijk verzegeld waren, men is overgegaan tot het doen van eene tweede» Stemminge, en toen bevonden waren de Burgers . . , . . . . met ..... Stemmen.

(Allen wederom hier incevullen.) en dat als nu bij volflrekte meerderheid benoemd was de Burger ....

(of)

en dat er voor als nog geene volflrekte meerderheid

was;

Sluiten