Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. CCXII.

GEL IJKHEID, V R Ij H E I D, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE van het uitvoerend bewind der bataaf" sche republiek, houdende Verbod tegen den uitvoer van oraaKen , onder zekere bepaalingen. Ge'drrefleerd den 29. November 1800. Het ze$de Jaar der Bataaffche Vrijheid.

TT

XTet uitvoerend bewiHd der BATAAT* sche republiek, doet te weeten:

Dat het Vertegenwoordigend Lighaam , op de wijze, bij de Staatsregeling voorgefchreeven, overwoogen hebbende:

Dat de duurte van Graanen, van dag tot dag toeneeraende, de aanhoudende uitvoer cierzelven naar buiten 's Lands, en fpeciaal naar die Landen waar de grootfte duurte plaats heeft, den voorhanden zijn» de voorraad te aanmerklijk zoude kunnen verminderen, en de duurte tot eene al te enorme hoogte, ten grooten ongerief der Ingezetenen van deeze Re-

pu-

Sluiten