Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 71.

VRIJHEID, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE tegen het draagen van monteeringen of veldteekens, buiten die welke behooren tet troupen bij deezen Staat in Soldij ftaande^ -of wegens dezelve gepen/toneerd^ sf tot gewapende Burger- Corpfen beboerende. Gearrejïeerd den 8. Augustus 1795. Het eer ft e Jaar der Bataaffche Vrijheid.

De provisioneels representanten van het volk van holland, allen den geenen die deezen zullen zien of hooren leezen, Heil en Broederfchap, doen te weeten:

Dat wij in ervaaring zijn gekomen dat veele Militairen, die uit den dienst deezer Republiek zijn Gedimitteerd, of Paspoorten hebben bekomen, in de Steden en ten platten Lande rondzwerven in Monteeringen van Regimenten of Corpfen , voorheen in dienst deezer Republiek geftaan hebbende, of nog ftaande, en even daar door de houding aanneemen of kunnen aanneemen, als of zij zich nog werkelijk in dienst

van

Sluiten