Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N». 72.

VRIJHEID, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE, bij welkt de prsemie, op den invoer van tarwe- en roggemeel in deeze Provintie, gearrejleerd den 29. Mei /.X, tot den 31. December aanflaande, geprolongeerd wordt. Gearrefleerd den 10. Augustus 1795. Het eerfle Jaar der Bataaffche Vrijheid.

D, provisioneels representanten van het volk van holland, allen den geenen die deezen zullen leezen of hooren leezen, Heil en Broederfchap, doen te weeten:

Dat hoe zeer wij hadden kunnen verwachten, dat de voorzorgen bij onze Publicatie van den 29. Meij laatstleeden in het werk gefteld, en onder anderen het uitlooven van eene pramie op den invoer van Tarw, Rogge en Meel, in deeze Provintie, tot voorkoming van fchaarsheid van Graanen, aan dat heilzaam oogmerk genoegzaam zoude hebben beantwoord, en de Markten daar door overvloediger worden voorzien, wij nochtans hebben moeten ondervinden, dat die maatregulen niet ten eenemaale toereikende zijn geweest, terwijl ondertusfchen de bij de voorfchreeven Publicatie bepaalden termijn, tot het betaalen der voorge-

I!

Sluiten