Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 8 h

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

EXTRACT uit de Refelütien van het Committé tot de algemeene zaakcn van het Bondgeiwodfchap te Lande. Donderdag den ij.September 1795- Het eer' fle Jaar der Bataaffche Vrijheid.

Is geleczen de volgende Refolutie van haar Hoog Mog. van den 11. deezer.

Is gehoord het rapport van het Committé tot de algemeene zaaken van het Bondgenoodfchap te Lande, hebbende, ingevolge en ter voldoening van haar H >Qg Mog. Refolutie van den 7. deezer maand, geëxamineerd de Refolutie van Vriesland, waarbij dezelve proponeeren, om alle gepenfioncerde Officieren bij Publicatie te gelasten, om zich bij het Committé- tot de .algemeene zaaken vanher Bondgenoodfchap te Lande, of bij het Committé tot de zaaken van de Marine te •fifteeren, ter bekoming van een Certificaat van hun aanweezen in de Republiek.

Waarop gedelibereerd zijnde, is goedgevonden en,

ver«

Ij

Sluiten