Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TfiACTAAT VAN REDUCTIE." \0

ten der nadere Unie voor hun tegen de Stadt in order wierden gebragt: te weten, de oefening der Juftitie, het bepalen der Gemene Middelen, en het aanleggen der Forten. Jarges verfcheen d. 22 April 1579 tot dat einde met een bijzondere lastbrief in de Vergadering, en dezelve refolveerde daar toe den 30 Maaij 1579 onder andere, in deze woorden. Voir zoe veel raect het lejle point, als te weten - - - - ver' hinder tnge diuelcke de Stadt van Groeningen tegens het gene voorfz. es zoude mogen doen, es gerefoheerd dat evenverre enige verhinderinge by de voorfz. Stadt gefchiede, ofte yetwes het gene voorfz. es geattenteert worde, in zullen gevalle- Zyne Gen. fal moghen gebruyken alk zulke middelen, als tot defenfie van voorfz. Omlanden bevonden zal worden te behoren, ende nodtch te zyn: en dat tot gemene coften van alle die nader Geunicerde Provinciën: daar toe Zyne Gen. by defen geautorifeerd word. Van dtze order nu, was de overgaaf der Stadt, aan Zijn Gen. de Graaf van Rennenberg, een gevolg, op den 11 Juni 1579, en de Leden van het Utrechtfche Verbond verloren noit uit het oog, dat Groningen door deze overgaaf nader aan hun verbonden was, als de vereniging van het Gendfche

mede bragte. Ik zoude dit uit een reeks

van handelingen kunnen aantonen, dan een enkel betoog zal in dezen voldoende zijn. De Ommelander Gedeputeerden de Heeren

Sluiten