is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaring van het tractaat van de reductie der stadt Groningen aan de Unie van Utrecht.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

030 Inleiding tot het

Onder de zen. Dat deze vijf de Kamer van Justitie

Landshe-zouden uitmaken» en ook de Warven in de ren. Stadt houden met vier Eerbare Mannen der Ommelanden tot de Ooster Warf, en vier tot dc Westerwarf (V). Dit dan aldus ingevolge de Verbonden, boven opgegeven, verordend zijnde , wierde ook de geheele oefening der Justitie van dat begin der i6de Eeuw op die voet, en m name der Landsheer verricht, zo dat de Stadts Hooftmannen, met de Ministers en Dienaars dezer Justitie Kamer in Eed der Landsheer waren. Ik zal, om dit verband te

kennen, den Eed dezer Hooftmannen hier bereden plaatzen (b~), en nog alleen nagaan, wel-

(VO Zie boven bladz. 97. ke

(F) Der vier Hoeft lieden Eedt,

Wij lonen und fweeren den D. G. Vormoegenden Fursten und Herrn, Herrn Caerle Hartoge van Gelre unde Gbulyck Gratie van Zutpben cjfV." unfer G. L. H., dat wy als fyn F- G. Ouercbeit van die Umblanden, met fyn F. G. Stadtholder , wtb fyn Z. G. Stadt Groningben regeren follen, rechte ordelen vinden, unde rechte beredongen doen, nha vnze beste wetenfehup , nha Landrechten , Priuilegien , olde herkomfen, unde gude ge•woenten , diefelue ein Ider tho laten genieten ende vjederuaren , und dit voor/, niet tho laten , umb parthie, umb lief, umb leedt, umb gunft , of umb gaue, noch umb gbenerleye faken , dat uns Godt fo helpe. ik oordele

het niet nodig , de Verbmtenisfen en Eeden zo der Secretaris, als der vier Oiennaars hier bij te voegen, daar uit dit Huk, de aard der xake genoeg gekend word.