Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 89.

V R IJ H E I D, G E L IJ K II E 1 D j BROEDERSCHAP.

PRO CL AM AT ÏE betrekkei

lijk de ambtenaar en, dié

zich aan Plundering, Onderdrukking hunner Medeburgeren, enz, enz. hebben fchuldig gemaakt. Gearreflêerd den 12. O ff ober 1795. Het eer/Ie Jaar der Bataaffchc Vrijheid.

X)e provisioneels representanten van met volk van Holland, allen den geeneri dié deeze zullen zien of hooren leezen, Heil en Broederfchap!

Doen te weeten: dat zij, fceeds ijverig, om alle middelen bij dé hand, te neemen, welke eenigzins kunnen ffcrekken tot voortzetting van Vrijheid- en Vader» landslievende gevoelens, door maatregulen te neemen die aan braave Vaderlanders gelegenheid verfchafFen, van werkende leden der Maatfchappn te worden, en

26

Sluiten