Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Historie. 147

aangehouden Schepen ontdoegen. Die van lxxxvi. Holland deeden daar op b de reeds gedaane boek.

Arreden in volle kragt houdende, alle ver- , —

dere, tot den gedelden tyd, verbieden; on- 1760» der het uitdruklyk beding, dat, dit tydperk vrugtloos verloopenzynde, zy, noch de Belanghebbers, daar aan in geenen deele verder zouden gehouden weezen; maar geregtigd om alle zodanige verdere bekwaame middelen weder by de hand te neemen, als zy ter eindelyke voldoeninge van. deeze

eifchen meest oirbaar zouden Vinden.

Wanneer deeze tyd verdrcekcn was$ waren de Verfchillen nog niet vereffend; doch *er deedt zich meer hoops op, om die gewenschte uitkomst te zien: 't welk Staaten van Holland bewoog, dien tyd te verlengen tot den Eerden van Oogstmaand, teffens, op het aanhouden van Party, bewilligende in het ontdag der tot nutoeinbellag genomene Schepen, onverminderd de verdere gedaane Arreden. Door deeze Schikkingen kreeg de Scheepvaard en Handel weder den vryen loop.

't Leedt tot het laatde van Herfstmaand f?Jf* wanneer het vergelyk , door de wederzyd- ygs" fche Afgevaardigden , getroffen , en eene Overeenkomst beraamd werd, by welken de Staaten van .Stad en Lande aan de Belanghebbenden in de Lyfrenten,. van hunne Agterdal'Ien, die'behoorelyk gewettigd wierden (*), Zestig Guldens van de-Honderd

(*) De welbeweezene Schulden beriepen eene K 2 Söhi

Sluiten