Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 92»

VRIJHEID, GELIJKHEID; BROEDERSCHAP.

AMPLÏATÏE yan de Publicatie van den 3. Februarij l. I. Gearrefteerd den 19. October 1795- Het eer ft e Jaar' der Bataaffche Vrijheid.

T)

jl*e provisioneels representanten van

het volk van hoi.land, allen den geeneri die decze zullen zien of hooren leez'en, Heil erl Broederfchap, doeii te weeten:

Dat wij in overweeging genomen hebben, dat zé* dert 15. September 1787. verfcheiden provifien van Juftitie waren verleend, wegens Patriottifche daaden of* gemanifesteerde gevoelens, waar in geen uitfprnak isi gevallen; en dat of fchoon uit onze Publicatie van dert 3. Februarij deezes Jaars, waar bij wij hebben verklaard, buiten effeB te ftcïïen alle phèienfe Vennisfen van hoogere en laagere Rechters, zedert dert 15. Sep* tember 1787. geveld en geweezen, mitsgaders te annuU leeren en te niet te doen alle Refolutien van zeogenaarnde politicque Uitzettingen, beide ter zaake van het Pa* triottismus voorgevallen, genoegzaam is afteleiden, dafi onze intentie mede geweest is, alle zoodanige Provte fien van Juftitie in te trekken en buiten effeét te (tellen, en alle Procedures dien aangaande te mortifieeë* ren, wij echter tot volkomen wegneeming van alle dübieteit dienftig geoordeeld hebben, bij Ampliatie vari onze Publicatie van 3. Februarij 1795. te decreteereli en te (tatuëeren , gelijk Wij decreteeren en ftatüêereö bij deeze.

Du

23

Sluiten